Tìm hiểu về loài mối

Loài mối thở bằng cách nào? Trực tiếp qua lớp vỏ bên ngoài Con mối có bay được không? Có, nhưng mối chỉ bay ở những giai đoạn nhất...