Tìm hiểu về loài mối

Loài mối thở bằng cách nào? Trực tiếp qua lớp vỏ bên ngoài Con mối có bay được không? Có, nhưng mối chỉ bay ở những giai đoạn nhất...

Khái quát về loài mối

Mối là côn trùng đa hình thái, mỗi một tổ mối tự hình thành một quần thể, đầu tiên là từ một đôi mối cánh (sau này gọi là...